Trang chủ     Giới thiệu     Nghiệp vụ KH&CN     TC-ĐL-CL     Ứng dụng KHCN     Hành chính công     Văn bản     Tổng hợp     Hỏi đáp        


TIẾN SĨ NGƯỜI HƯNG YÊN  
 

·  Tiến sĩ Hưng Yên


KỶ YẾU  
 

Điều tra khảo sát, Đánh giá hiện trạng trữ lượng, chất luợng, xây dựng quy hoạch khai thác và sử dụng nguồn cát Đen có hiệu quả
ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ QUI HOẠCH, KẾ HOẠCH, CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KHOA HỌC- CÔNG NGHỆ(KH&CN)VÀ THỢ BẬC CAO TỈNH HƯNG YÊN
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TRỮ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG, ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC MỎ ĐẤT SÉT TỈNH HƯNG YÊN
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT VÀ ĐO ĐẠC VỀ AN TOÀN BỨC XẠ TỈNH HƯNG YÊN
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA TAI NẠN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT, LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT, ĐỀ XUẤT QUẢN LÝ QUI HOẠCH ĐỘ CAO XÂY DỰNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH CÓ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HƯNG YÊN
XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG TRŨNG Ở MỘT SỐ XÃ VÙNG SÂU, XA HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO, ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG SINH THÁI Ở HUYỆN ÂN THI
TỔNG KẾT CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI RA DIỆN RỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HƯNG YÊN
ĐIỀU TRA, CHỌN LỌC, BỒI DỤC NHÂN GIỐNG GÀ ĐÔNG TẢO
DỰ ÁN: THÂM CANH PHÁT TRIỂN ĐẶC SẢN NHÃN LỒNG HƯNG YÊN


Văn bản mới  
  #content#
Sở Khoa Học và Công Nghệ Hưng Yên
Giấy phép cung cấp thông tin trên Internet
Thiết kế và hỗ trợ bởi BC-Portal, BITCO JSC